VNG CORPORATION

Technology champion of Vietnam

Sứ mệnh

Kiến tạo công nghệ và phát triển con người. Từ Việt Nam vươn tầm thế giới.