Chuyển đổi số là một trong bốn mảng kinh doanh chủ lực được VNG xác định đầu tư mạnh mẽ.
Digital Business cam kết cung cấp danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng, tận dụng sức mạnh của công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dịch vụ đám mây, bảo mật và blockchain. Đặc biệt trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III là đặc điểm nổi bật của VNG nhằm đảm bảo vận hành an toàn và đáng tin cậy.

Mục tiêu chính của VNG là thúc đẩy sự đổi mới và mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng doanh nghiệp. Với kinh nghiệm chuyên môn và công nghệ tiên tiến, VNG đặt kỳ vọng trở thành động lực quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyển đổi số của đất nước.

Hệ sinh thái sản phẩm chuyển đổi số do VNG phát triển và vận hành: PRISM, VNG Cloud, vCloudCam, Verichains, TrueID, App for Business (A4B)