Hơn 1000 startups, doanh nghiệp đã đến với VNG CLOUD Tech day 2019 với mong muốn tìm kiếm bí quyết chuyển đổi số thành công. Một trong những tư vấn mà CEO VNG CLOUD - Ông Vũ Minh Trí gửi tới họ là: “Các doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ vấn đề của mình là gì, từ đó mới quyết định giải pháp và lộ trình chuyển đổi số phù hợp với mô hình kinh doanh”.

Tìm hiểu thêm về các sản phẩm của VNG CLOUD tại: https://vngcloud.vn