Cổ đông

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

26-04-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ như sau:

- Giao dịch mua vào của người nội bộ:

   1. Ông Vương Quang Khải;

   2. Ông Thomas Loc Herron;

   3. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.

- Giao dịch mua vào của người có liên quan của người nội bộ: Bà Lê Hoàng Yến.