Cổ đông

CBTT thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh

22-01-20

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin như sau: Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh Công Ty Cổ Phần VNG, được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/01/2020 như sau:

Địa chỉ cũ trên DKKD: 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ mới trên DKKD: Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.