Cổ đông

CBTT quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

01-02-21

Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”) nhận được quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 08/2021/QĐST-KDTM của Tòa Án Nhân Dân Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định có hiệu lực từ ngày 31/01/2021 về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, VNG xin công bố chi tiết quyết định như đính kèm.