UPRACE - DỰ ÁN CHẠY BỘ CỘNG ĐỒNG CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT VIỆT NAM


Bắt đầu từ một giải chạy nội bộ của VNG từ năm 2017 và được khởi xướng rộng rãi vào năm 2018, UpRace là sự kết hợp giữa sức mạnh công nghệ, niềm đam mê thể thao và những nỗ lực cống hiến cho xã hội của VNG. Với mỗi km được ghi lại trên ứng dụng UpRace, VNG và các nhà tài trợ cam kết quyên góp ít nhất 1.000 đồng cho các tổ chức xã hội. Trong quá trình phát triển và tạo dựng thương hiệu, mô hình UpRace giúp kết nối Người chạy, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, tạo ra tác động to lớn và tích cực đến xã hội. Hơn 1000 công ty đã tham gia UpRace vì những giá trị độc nhất và ứng dụng UpRace như một nền tảng sáng tạo đổi mới trong việc gắn kết nhân viên và cộng đồng.