4000 laptop & máy tính bảng được trao tặng cho học sinh khó khăn tại 3 tỉnh miền Tây

30 bộ máy tính gửi tặng Bách Khoa Đà Nẵng và CNTT thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp năm học mới

15 máy tính gửi tặng Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh