Đầu tư vào start-up game Haegin của Hàn Quốc

Chính thức gia nhập thị trường Metaverse

Đầu tư 7 triệu USD vào OpenCommerce Group

VNG bắt tay cùng Do Ventures đầu tư cho nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới

Đầu tư 22,5 triệu USD vào Funding Societies

Nền tảng tài trợ vốn kỹ thuật số cho các SME lớn nhất Đông Nam Á

Đầu tư 22,5 triệu USD vào Telio

Nền tảng thương mại điện tử B2B