Vương Quang Khải

Co-founder, Executive Vice President of VNG

Ông Khải là kỹ sư máy tính với một khát vọng: sử dụng Internet để làm cuộc sống người Việt tốt đẹp hơn.

Sau khi du học Hoa Kỳ theo học bổng VEF, ông về Việt Nam vào năm 2007. Ông đã xây dựng cổng thông tin Zing và dịch vụ nhắn tin Zalo. Gần đây, ông tập trung vào lĩnh vực AI, phát triển trợ lý Kiki và công nghệ xử lý giọng nói.

Ông Khải có bằng kỹ sư CNTT từ Đại học Bách khoa Hà Nội, và tốt nghiệp thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ.