Raymond Tan

Chief Financial Officer of VNG

Ông Raymond Tan hiện là Giám đốc Tài chính, chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động tài chính, kế toán và báo cáo doanh nghiệp, kho bạc, lập kế hoạch và phân tích tài chính, đầu tư tại VNG.

Trước khi gia nhập VNG, ông Raymond có hơn 25 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và kế toán với kinh nghiệm chuyên sâu ở nhiều mảng đầu tư và kinh doanh. Ông từng giữ vai trò Giám đốc Tài chính của Evive Biotech tại Singapore, Quản lý về đầu tư và tài chính tại nhiều doanh nghiệp như Astro, Credit Suisse, Barclays Capital, ngân hàng Macquarie, Deloitte ở các khu vực châu Á – Thái Bình Dương, châu u, Trung Đông, châu Phi.

Ông Raymond nhận bằng MBA về Tài chính và Chiến lược tại Trường kinh doanh Luân Đôn và bằng Cử nhân Thương mại tại Đại học Adelaide.