Kelly Wong

Vice President of VNG, CEO of VNGGames

Ông Kelly Wong hiện là Phó Tổng Giám đốc Khối Trò chơi trực tuyến tại VNG. Trên cương vị này, ông Kelly chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến mảng kinh doanh Trò chơi trực tuyến, đồng thời là người đưa ra những chiến lược và định hướng phát triển kinh doanh cho toàn bộ VNG.

Trước khi gia nhập VNG, Ông Kelly đã có 17 năm kinh nghiệm làm việc ở nhiều mảng kinh doanh khác nhau ở Việt Nam, với các vị trí cấp cao: Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn KIDO, Chủ tịch điều hành của Red Wok Investment (RWI), Giám đốc điều hành Công ty Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC). Thông qua nhiều vai trò khác nhau, ông đã tập trung phát triển kinh nghiệm về Đầu tư, Mua bán & Sáp nhập trong nhiều lĩnh vực, bao gồm Dịch vụ nhà hàng & đồ uống, Truyền thông, Quảng cáo, Viễn thông di động, Dược phẩm, Bán lẻ và Bất động sản.

Bên cạnh đó, ông Kelly còn được biết đến với vai trò là thành viên Hội đồng Quản trị của Tổ chức phi lợi nhuận SEO Việt Nam và Chủ tịch Phòng Thương mại Canada.

Ông Kelly từng theo học tại Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada, và đồng thời nhận bằng Quản lý Châu Á Thái Bình Dương của Học viện Quản lý McRae tại Đại học Capilano, Canada.