Thông tin cổ đông

công bố thông tin về việc Đổi tên công ty

01/09/2011

Ngày 1/9/2011, công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi bổ sung lần thứ 16 về việc thay đổi tên Công ty.

Thông tin trước khi thay đổi:
Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần tập đoàn Vi Na
Tên tiếng Anh: Vi Na Group Corporation
Tên viết tắt: VNG Corp

Nay được thay đổi như sau:
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần VNG
Tên tiếng Anh: VNG Corporation
Tên viết tắt: VNG Corp

Lưu trữ

Fanpage Zing Me Fanpage Facebook