LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG

VNG bắt gặp niềm vui trong việc kết nối bạn bè và làm quen nhiều bạn mới. Vì vậy VNG đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm giúp cộng đồng mạng Việt Nam kết nối cùng nhau.