Tin tức vng xanh

INFORGRAPHIC: Đi Cùng #VNGXANH - Điều Đặc Biệt Sau 29 Ngày Phát Động

02-07-19

Chỉ sau 1 tháng phát động sự kiện, NHỮNG THÓI QUEN NHỎ đã TẠO NÊN SỰ THAY ĐỔI LỚN. 

  • 29 ngày thực hiện dự án
  • 33 tình nguyện viên tham gia tại 2 miền Nam - Bắc
  • 9910 rác thải nhựa giảm đi 
  • 2560 người hưởng ứng

Đây chính là động lực thúc đẩy Dự án #VNGXanh ngày càng phát triển và mở rộng đến với cộng đồng, khơi dậy và nung nấu những dự án với quy mô và tầm vóc lớn hơn, nhằm truyền tải các thông điệp và kêu gọi mọi người cùng nhau sống Xanh, cùng nhau hành động Xanh vì môi trường.

#VNGXanh #Byebyeplastic #Infographic