Cổ đông

CBTT đình chỉ xét xử phúc thẩm bản án dân sự

26-11-20

Ngày 25/11/2020, Công Ty Cổ Phần VNG nhận bàn giao Quyết Định số 1017/2020/QĐPT-DS về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự, Công Ty xin công bố thông tin Quyết Định như đính kèm