Cổ đông

CBTT giải thể công ty con

02-07-20

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin về việc giải thể công ty con như sau:

  • Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trung Tâm Dữ Liệu VNG
  • Mã số doanh nghiệp: 0314027362
  • Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Đường số 3, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM