Thông cáo báo chí

Công ty CP VNG thông báo sử dụng hóa đơn điện tử xác thực

06-06-16
Theo Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chínhvề việc ban hành thí điểm triển khai sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký phát hành hoá đơn và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn. Hóa đơn xác thực là Hóa đơn điện tử được cấp mã xác thực của Cơ quan thuế và số hóa đơn xác thực qua hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Từ ngày 01/06/2016, Công ty CP VNG xin thông báo tới toàn thể Quý Khách Hàng về việcCông ty CP VNG sẽ chuyển sang xuất hóa đơn điện tử có mã xác thực thay cho hóa đơn giấy theo quyết định số 2265/QĐ-CT của Tổng cục thuế (xin vui lòng xem quyết định sử dụng hóa đơn điện tử xác thực của Công ty CP VNG tại đây).

Để tra cứu hóa đơn có mã xác thực, vui lòng truy cập vào website của tổng cục thuế tại đây

Để xem thêm các quy định, hướng dẫn của Tổng cục thuế về việc phát hành hóa đơn điện tử xác thực, vui lòng xem tại đây