Chúng tôi

BAN ĐIỀU HÀNH

“VNG đặt ra một khát vọng mới "2332" cho 5 năm tiếp theo. 2332 có nghĩa là lấy cột mốc năm 2023, VNG sẽ đạt 320 triệu người dùng toàn cầu, 32 triệu người dùng cho các sản phẩm mới, và 320 ngàn khách hàng doanh nghiệp. VNG sẽ cố gắng hết sức và tập trung các nguồn lực để hướng tới những cột mốc này”. Ông Lê Hồng Minh, CEO kiêm Chủ tịch VNG chia sẻ vào sinh nhật thứ 15 của VNG.

Ông Lê Hồng Minh
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
 

"VNG coi việc phát triển con người là nền tảng cho mọi họat động tổ chức. Trong tương lai, VNG có thể thay đổi chiến lược kinh doanh, vận hành những sản phẩm mới, khám phá những lĩnh vực mới, chiếm lĩnh thị trường mới,… Chính những con người VNG sẽ là tác nhân tạo ra những thay đổi này.

Ông Vương Quang Khải
Phó Tổng Giám đốc điều hành VNG, lãnh đạo Zalo
 

"Các nền tảng và xu hướng công nghệ thay đổi rất nhanh. Nếu không ngừng học hỏi và nhanh chóng tham gia vào các làn sóng công nghệ mới, chúng ta sẽ bị bỏ lại ở phía sau."