Chúng tôi

BAN ĐIỀU HÀNH

“VNG đặt ra một khát vọng mới "2332" cho 5 năm tiếp theo. 2332 có nghĩa là lấy cột mốc năm 2023, VNG sẽ đạt 320 triệu người dùng toàn cầu, 32 triệu người dùng cho các sản phẩm mới, và 320 ngàn khách hàng doanh nghiệp. VNG sẽ cố gắng hết sức và tập trung các nguồn lực để hướng tới những cột mốc này”. Ông Lê Hồng Minh, CEO kiêm Chủ tịch VNG chia sẻ vào sinh nhật thứ 15 của VNG.

Ông Lê Hồng Minh
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
 

"VNG coi việc phát triển con người là nền tảng cho mọi họat động tổ chức. Trong tương lai, VNG có thể thay đổi chiến lược kinh doanh, vận hành những sản phẩm mới, khám phá những lĩnh vực mới, chiếm lĩnh thị trường mới,… Chính những con người VNG sẽ là tác nhân tạo ra những thay đổi này.

Ông Vương Quang Khải
Phó Tổng Giám đốc
 

"Trong những thời điểm khó khăn nhất, Khải cũng như ban lãnh đạo vẫn luôn có niềm tin to lớn vào tương lai. Niềm tin rằng những khó khăn chỉ là tạm thời, và chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi sóng gió. Niềm tin đó không phải là mù quáng, niềm tin đến từ thế mạnh truyền thống của chúng ta: 'Thế mạnh con người'"

Bà Huỳnh Mỹ Loan
Phó Tổng Giám đốc
 

"Chúng tôi tin rằng việc nuôi dưỡng niềm đam mê công việc của mỗi thành viên phải là ưu tiên hàng đầu khi xây dựng một doanh nghiệp. VNG không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh mà còn nỗ lực để đảm bảo mọi thành viên khi làm việc tại văn phòng VNG ở bất cứ quốc gia nào cũng đều thật sự yêu thích công việc của mình."