Chúng tôi

BAN ĐIỀU HÀNH

“Định hướng trong năm 2017 và tương lai các năm tới của VNG là tiếp tục chiến lược “Go global”, tiến ra thị trường thế giới với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp toàn cầu”. Ông Lê Hồng Minh, CEO kiêm Chủ tịch VNG, phát biểu tại Đại hội Cổ đông 2017.

Ông Lê Hồng Minh
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
 

"VNG coi việc phát triển con người là nền tảng cho mọi họat động tổ chức. Trong tương lai, VNG có thể thay đổi chiến lược kinh doanh, vận hành những sản phẩm mới, khám phá những lĩnh vực mới, chiếm lĩnh thị trường mới,… Chính những con người VNG sẽ là tác nhân tạo ra những thay đổi này.

Ông Vương Quang Khải
Phó Tổng Giám đốc
 

"Việc thành lập trung tâm nghiên cứu Zalo AI là một cách để VNG viết tiếp giấc mơ bắt kịp làn sóng công nghệ toàn cầu của những kỹ sư Việt. Đây là một cơ hội mang tính cách mạng cho Việt Nam và khát vọng của chúng tôi là trở thành một phần của cách mạng đó."

Bà Huỳnh Mỹ Loan
Phó Tổng Giám đốc
 

"Chúng tôi tin rằng việc nuôi dưỡng niềm đam mê công việc của mỗi thành viên phải là ưu tiên hàng đầu khi xây dựng một doanh nghiệp. VNG không chỉ chú trọng phát triển kinh doanh mà còn nỗ lực để đảm bảo mọi thành viên khi làm việc tại văn phòng VNG ở bất cứ quốc gia nào cũng đều thật sự yêu thích công việc của mình."