Vo Trung Ha

Võ Trung Hà

Department Head, Corporate IT

Ho Chi Minh City, Vietnam

Gia nhập VNG từ 2005

Võ Trung Hà

Department Head, Corporate IT

"VNG cho mọi người cơ hội bình đẳng để thử thách bản thân, trưởng thành và đóng góp cho tập thể. Bạn sẽ có không thiếu cơ hội, bất kể trình độ hay kinh nghiệm của bạn đến đâu."

Các thành viên BGĐ