Đăng ký VNG Tour

VNG Tour

VNG Tour Đăng ký

Hiện tại đang tiến hành đăng ký chương trình VNG Tour cho trường Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa. Chương trình tổ chức cho các trường khác sẽ được thông báo về trường và đưa lên website sau.

Các bạn vui lòng chọn điền đầy đủ thông tin để lựa chọn chính xác trường và ngày tham quan. Vui lòng làm đúng định dạng theo hướng dẫn của từng mục


Đỗ Ngọc Trường


Thiện


18/09/1992


thiendnt@gmail.com


0939831908

Select 
Cuối năm 2014


Công nghệ phần mềm

Select 
ĐH Bách Khoa TPHCM

Select 
24/12/2012